İşverenin talimatıyla şirket çalışanları arasında kurulan futbol takımı, düzenlenen turnuva çerçevesinde dış sahada başka bir şirket takımıyla maç yaptı. Bu esnada sakatlanan işçi, olayın iş kazası olduğunu öne sürdü.

İşverenin haklarını iade etmediği işçi, mahkemenin yolunu tuttu. İşçi, düzenlenen futbol turnuvasında geçirdiği kazanın iş kazası olduğunun tespit edilmesini talep etti.

Mahkeme, davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı patron istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Davalı patron kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na dikkat çekildi. Yasadaki iş kazası tanımının, ‘Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır’ ifadeleriyle genişletildiği hatırlatıldı.

Sigortalının görevle bir başka yere gönderilmesinin, iş yerinin bulunduğu yerleşim biriminin sınırları içinde olabileceği gibi, bir başka yer de olabileceği belirtildi. Her iki görevlendirmede de sigortalının iş yerinden ayrıldığı andan döndüğü ana kadar geçen zamanda ve geliş gidişi esnasında meydana gelecek olaylarda sigortalı zarara uğramış ise bu olayın iş kazası sayılacağı hatırlatıldı.

“OLAY İŞ KAZASI OLARAK KABUL EDİLMELİ”

Kararda şöyle denildi: “Davalı şirket çalışanlarının halı sahaya gidiş-gelişi için servis ve şoför tahsisinin davalı şirketçe sağlanmış olması karşısında, davalı şirketin iş organizasyonu içerisinde görevlendirildiği, bu nedenle 5510 sayılı Yasa’nın 13. maddesi birinci fıkrasının c bendi hükmünde belirtildiği şekilde ‘Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda’ meydana gelen kaza olayının iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Sonuç itibari ile ilk derece mahkemesinin kararın dayandığı deliller ile yukarda açıklanan yasal gerektirici nedenler ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle, usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

By Admin

Giresun Sohbet Chat Sohbet Almanya Chat Geveze Sohbet Radyo Kelebek Seks Sohbet Aşk Chat Chat Sohbetci Sohbet Sohbetci Mobil Kış Bahçesi Branda Güncel Haberler Mobil Sohbet Odaları Kameralı Sohbet Odaları Görüntülü Sohbet Odaları Dini Sohbet Odaları Evli Sohbet Odaları Eski Chat Odaları Canlı Sohbet Odaları